Nederlandse ambassade in Tirana, Albanië

Water Expert van DRR werkzaam op ambassade

Een DRR-Team (Dutch Risk Reduction Team) van DSS Water (Dutch Surge Support) heeft Albanië eind 2015 bezocht nadat het land slachtoffer was geworden van ernstige overstromingen. De waterexpertise die het levert kan van groot belang zijn voor het zogeheten 'flood risk management'. Een concrete stap die is genomen is de aanstelling van een Delegated Representative voor Water in Albanie: mevrouw Enkelejda Gjinali.

Mevrouw Gjinali is verbonden aan de Polytechnic University of Tirana en heeft ervaring met multilaterale en bilaterale waterprogramma’s. Zij zal het komende jaar 2 dagen per week, in samenwerking met de Nederlandse ambassade, werken aan het versterken van de watersector in Albanië en het stimuleren van activiteiten van Nederlandse bedrijven en organisaties in Albanië.


De aanstelling van een delegated representative was een van de aanbevelingen van het DRR-Team dat eind 2015 onder leiding van Luitzen Bijlsma naar Albanië is geweest voor het uitvoeren van een scoping missie over flood risk management. Aanleiding voor de hulpvraag van de Albanese overheid waren de ernstige overstromingen in het voorjaar van 2015. In het rapport van het DRR-Team is een aantal aanbevelingen opgenomen ter versterking van de Albanese watersector en mogelijkheden voor samenwerking tussen Albanië en Nederland.

Mevrouw Enkelejda Gjinali zal zich richten op het opzetten van een Water Academy, het voorbereiden van een studietour naar Nederland, het inventariseren en opstarten van pilot projecten, het verzamelen van project- en marktinformatie die interessant kan zijn voor de NL watersector, het ondersteunen van het Technical Secretariat of the National Water Council van Albanië en het positioneren van de Nederlandse watersector in Albanië.


Zij zal vooral actief zijn vanuit Albanië, maar zal ook enkele keren naar Nederland komen voor consultatie en het presenteren van mogelijkheden voor de Nederlandse watersector in Albanië.

Ter ondersteuning van de Delegated Representative bij deze activiteiten is een ‘backoffice support’ vanuit Nederland georganiseerd. Luitzen Bijlsma zal dit coördineren en voor specifieke onderdelen worden andere experts uit de Nederlandse watersector betrokken. Met deze opzet wordt ingezet op het combineren van een sterke kennis van de Albanese watersector met Nederlandse expertise en netwerk.

Geïnteresseerd in mogelijkheden voor deelname aan pilotprojecten, tenders of verkennen van de Albanese markt?
Dan kunt u contact opnemen met:

mevrouw Enkelejda Gjinali
enkelejda.gjinali@gmail.com
Mobile: +355 68 20 277 13

Luitzen Bijlsma
luitzenbijlsma@gmail.com
+31 620968554